Kancelaria której można zaufać

Kancelaria Radców Prawnych Binder Grzybowski Joachimiak Piskow Sadowski („JGBSP”) powstała w 2006 roku i od tego czasu konsekwentnie zwiększa swój potencjał.

Kancelaria ma swoją siedzibę w Bydgoszczy. Zespół Kancelarii, liczący 5 radców prawnych, 3 aplikantów radcowskich oraz personel administracyjny, świadczy usługi przedsiębiorcom z różnych sektorów gospodarki, oferując im kompleksowe i efektywne doradztwo prawne. Współpraca z prawnikami zagranicznymi pozwala nam skutecznie prowadzić postępowania sporne, a także obsługiwać przedsięwzięcia o charakterze transgranicznym. Naszymi Klientami są zarówno prężnie działające podmioty o już utrwalonej pozycji rynkowej, jak i dopiero rozpoczynające swą działalność małe przedsiębiorstwa.

Wiedza i wieloletnie doświadczenie Zespołu Kancelarii umożliwia zarówno stałą obsługę firm, jak i współpracę przy realizacji konkretnych przedsięwzięć prawnych. W celu zapewnienia kompleksowej obsługi zróżnicowanych projektów i przedsięwzięć współpracujemy ściśle m. in. z doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, notariuszami, zarządcami nieruchomości.

Aktualności

Nielegalne nagranie rozmowy jako dowód w sądzie w sporach pracowniczych.

Nielegalne nagranie, czyli uzyskane z ukrycia, bez wiedzy drugiej strony, stanowi naruszenie prawa do prywatności. W pewnych jednak sytuacjach takie nielegalnie nagrane rozmowy mogą stanowić dowód w sądzie. W świetle ostatnich zmian stanu prawnego takie nagrania mogą mieć znacznie większe znaczenie, zwłaszcza na płaszczyźnie sporów pomiędzy pracownikami a pracodawcą, choć nie tylko.
więcej
Copyright © 2017 Talem Technologies